ศึกเจ็ดเสมียน 3 "ตอน ศึกไมยราพณ์"

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565
ณ ตลาดเก่า 119 ปี วัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

*รุ่นอายุที่สมัครเพิ่มเติม ในรอบ 2 นี้ ระบบจะลดอายุไป 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงรุ่นกับผู้ที่สมัครรอบแรก*

กรณีรับเหรียญ และตุ๊กตาที่ระลึก สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันงานเท่านั้น (สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมฯ ไม่สามารถรับได้ทุกกรณี)

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)
  ชาย : อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง : อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี , 60 ขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน 
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) มีการแข่งขัน / สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี

  เลขที่บัญชี
  ธนาคาร
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จุดรับสมัครแบบออฟไลน์
  บริษัทจีเอส2019 ต. บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ตลาดเก่า 119 ปี วัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 20 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก และตุ๊กตาที่ระลึก
กรณีรับเหรียญ และตุ๊กตาที่ระลึก สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันงานเท่านั้น (สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมฯ ไม่สามารถรับได้ทุกกรณี)

 

 

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ ตลาดเก่า 119 ปี วัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย

- เวลา 05.15 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป
@rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) รื่นเริงรัน official
กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i

แก้ไขข้อมูลการสมัคร
@rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) รื่นเริงรัน official

กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i

สอบถามข้อมูลทั่วไป สายด่วน
080-5233637 ( รื่นเริงรัน)