vip-regis

สมัครออนไลน์ VIP

*รุ่นอายุที่สมัครเพิ่มเติม ในรอบ 2 นี้ ระบบจะลดอายุไป 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ตรงรุ่นกับผู้ที่สมัครรอบแรก*

 • ค่าสมัคร : ทุกประเภท 1,000 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี : น.ส.พัชจิรา หอมตลบ
  เลขที่บัญชี : 501-7-136986
  ธนาคาร : กรุงเทพ
 • การโอนเงินจะต้องเป็นแบบเงินเข้าทันทีเท่านั้น (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้ หากสมัครแบบบุคคลต้องแยกโอนเป็นรายบุคคล)
 • ให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ แบบบุคคล หรือ กลุ่ม-ชมรม แล้วแต่กรณี
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วน จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที 
 • หากท่านสมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป
@rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) รื่นเริงรัน official
กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i

แก้ไขข้อมูลการสมัคร
@rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) รื่นเริงรัน official

กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VOhsC9i

สอบถามข้อมูลทั่วไป สายด่วน
080-5233637 ( รื่นเริงรัน)